preloader
  • Duyurular

AKADEMİK DESTEK KİTAPLARININ PAKETLERE GÖRE İÇERİĞİ VE AKADEMİK DESTEK PROGRAMI’NIN UYGULANIŞINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!!!

AKADEMİK DESTEK KİTAPLARININ PAKETLERE GÖRE İÇERİĞİ VE AKADEMİK DESTEK PROGRAMI’NIN UYGULANIŞINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!!!

Tümü

2023-2024 eğitim öğretim yılında Anadolu teknik programında eğitim görecek 12. sınıf öğrencilerine “Akademik Destek Paketi” programı uygulanacaktır. Akademik Destek Paketi’nin “Ünitelendirilmiş Yıllık Planları”“Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge” kapsamında dersin ortaöğretim programında yer alan kazanımlar, Akademik Destek Paketi’nin amacı, çevre özellikleri, eğitim öğretim süreci, öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak ilgili ders öğretmenleri tarafından hazırlanacaktır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan “Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Anadolu Teknik Programı 12. Sınıf Akademik Destek Dersleri”ne ait paket seçenekleri, ders adları, her bir ders için hazırlanan eğitim aracı ve eğitim araçlarının içerikleri aşağıda belirtilen seçeneklere ait tablolarda yer almaktadır.

Bu çerçevede, okul müdürlüklerince illerdeki kitap dağıtım depolarından söz konusu eğitim araçları teslim alınırken tablolardaki seçeneklere uygun eğitim araçlarının teslim alınması önem arz etmektedir.

07/09/2023 6286